WAP手机版 RSS订阅 加入收藏  设为首页
儒家文化
当前位置:首页 > 儒家文化

论语-八佾第三

时间:2015-2-16 14:19:19  作者:儒家经典  来源:佚名  查看:107  评论:0

『⒊1』孔子谓季氏,八佾舞於庭,是可忍也,孰不可忍也?

 

『⒊2』三家者以雍彻。子曰:“‘相维辟公,天子穆穆,奚取於三家之堂?

 

『⒊3』子曰:人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?

 

『⒊4』林放问礼之本。子曰:大哉问!礼,与其奢也,宁俭;丧,与其易也,宁戚。

 

『⒊5』子曰:狄之有君,不如诸夏之亡也。

 

『⒊6』季氏旅於泰山。子谓冉有曰:女弗能救与?对曰:不能。子曰:呜呼!曾谓泰山不如林放乎?

 

『⒊7』子曰:君子无所争。必也射乎!揖让而升,下而饮。其争也君子。

 

『⒊8』子夏问曰:巧笑倩兮,美目盼兮,素以为绚兮。何为也?子曰:绘事后素。   曰:礼后乎?子曰:起予者商也!始可与言诗矣。

 

『⒊9』子曰:夏礼,吾能言之,杞不足征也;殷礼,吾能言之,宋不足征也。文献不足故也。足,则吾能征之矣。

 

『⒊10』子曰:禘自既灌而往者,吾不欲观之矣。

 

『⒊11』或问禘之说。子曰:不知也;知其说者之於天下也,其如示诸斯乎!指其掌。

 

『⒊12』祭如在,祭神如神在子曰:吾不与祭,如不祭。

 

『⒊13』王孙贾问曰:与其媚於奥,宁媚於灶,何谓也?子曰:不然;获罪於天,无所祷也。

 

『⒊14』子曰:周监於二代,郁郁乎文哉!吾从周。

 

『⒊15』子入太庙,每事问。或曰:孰谓鄹人之子知礼乎?入太庙,每事问。子闻之,曰:是礼也。

 

『⒊16』子曰:射不主皮,为力不同科,古之道也。

 

『⒊17』子贡欲去告朔之饩羊。子曰:赐也!尔爱其羊,我爱其礼。

 

『⒊18』子曰:事君尽礼,人以为谄也。

 

『⒊19』定公问:君使臣,臣事君,如之何?孔子曰:君使臣以礼,臣事君以忠。

 

『⒊20』子曰:关雎,乐而不淫,哀而不伤。

 

『⒊21』哀公问社於宰我。宰我对曰:夏后氏以松,殷人以柏,周人以栗,曰,使民战栗。子闻之,曰:成事不说,遂事不谏,既往不咎。

 

『⒊22』子曰:管仲之器小哉。或曰:管仲俭乎?曰:管氏有三归,官事不摄,焉得俭? 然则管仲知礼乎?曰:邦君树塞门,管氏亦树塞门。邦君为两君之好,有反坫,管氏亦有反坫。管氏而知礼,孰不知礼?

 

『⒊23』子语鲁大师乐,曰:乐其可知也:始作,翕如也;从之,纯如也,曒如也,绎如也,以成。

 

『⒊24』仪封人请见,曰:君子之至於斯也,吾未尝不得见也。从者见之。出曰:二三子何患於丧乎?天下之无道也久矣,天将以夫子为木铎。

 

『⒊25』子谓韶,尽美矣,又尽善也。谓武,尽美矣,未尽善也。

 

『⒊26』子曰:居上不宽,为礼不敬,临丧不哀,吾何以观之哉?


上一篇:论语-为政第二
下一篇:论语-里仁第四

豫ICP备15002997号 您是第位访客